Renovering eller restaurering?

Renovering är ofta något vi gör för att förnya och förbättra våra hem. Men detta kan ibland även ta formen av restaurering, där målet istället är att försöka återställa något till sitt tidigare skick. Detta kan ibland vara två helt olika sätt att tackla ett projekt, men i vissa situationer kan det också vara en fin linje mellan de två.Många gånger kan restaurering vara ett mer eller mindre ett påtvingat val för de som köpt ett kulturmärkt hus eller byggnad. Kulturnämnden i kommunen kan då ha specifika krav som måste uppfyllas för att behålla det kulturhistoriska minnet av byggnaden i fråga. Detta kallas i folkmun K-märkning men är bara en av olika klasser av skydd som kan ingå i en detaljplan för ett område.Restaurering betyder ofta att man måste välja vissa material för att bibehålla det ursprungliga utseendet av byggnaden. Detta betyder dock inte alltid att man ska välja exakt samma material som användes när byggnaden först konstruerades. Om ett sådant material inte längre används på grund av miljöfara eller liknande kommer kulturnämnden ha valt ut ett lämpligt alternativ.Målet är som sagt att uppnå ett till yttre liknande resultat som när det först byggdes. Men hur man kommer dit kan ibland finnas alternativ. Ingen skulle ju tvinga en att använda samma verktyg eller metoder som det ursprungliga bygget trots allt. Ju mer man dock kan efterlikna dessa desto mer tacksam är nog kulturnämnden i slutändan.Hur detta kommer att påverka priset för renoveringen kan förstås variera från fall till fall, men det är inte ovanligt att kostnaderna går upp. Det är exempelvis inte ovanligt att kulturnämnden ber en använda lertegel när man byter tak på ett skyddat hus, när betongtegel är billigare och kan återskapa utseendet av lertegel riktigt väl.Få många är restaurering istället för renovering ett passionsprojekt och något man vill göra. De regler och restriktioner som läggs på skyddade byggnader skulle nog snabbt kännas besvärligt för dem som inte varit förberedd på vad det innebär.