Riva för att bygga upp något nytt

Ibland så gäller det att riva för att bygga upp något nytt. Allt gammalt är inte en fördel. Det kan vara ett äldre hus som gjort sitt och det skulle kosta allt för mycket att renovera till ursprungligt skick. I vissa fall så är det mer ekonomiskt att riva befintlig fastighet för att bygga sitt drömhus på den tomt där det gamla huset stod.

Riv det gamla

För att få riva ett hus så krävs det rivningslov, likaväl som att bygga något nytt som kräver bygglov. Detta ansöks hos byggnadsnämnden i den kommun som tomten är i. När du fått ditt rivningslov så är det bara att börja riva din fastighet. Idag så gäller det att återvinna så mycket som man kan vid ett rivningsprojekt. Det gäller att använda bra och effektiva metoder för detta. Att anlita företag som arbetar med rivningsarbeten har förmodligen de maskiner och verktyg som krävs för ett effektivt rivningsarbete.

Bygg upp det nya

När allt är rivet så gäller det att skapa något nytt på den tomt som man har till förfogande. Förmodligen så har ni en ritning och redan fått ett bygglov för den fastighet som ska byggas på tomten. Det är nu det roliga börjar. Att riva kan ha sin charm men att bygga upp är ändå det som blir mest intressant. Då får man se hur det kommer att se ut det man bara sett på en ritning. Antingen så väljer man att bygga ett lösvirkeshus helt på egen hand eller så anlitar man byggföretag so  gör arbetet åt en.